DETSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ RASTISLAVICE
28. september 2019

Informácie o turnaji

Medzinárodný stolnotenisový turnaj v dvojhrách pre neregistrované deti a mládež do 15 rokov (vrátane)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor:

Nadšenci stolného tenisu v Rastislaviciach v spolupráci s Betonármi z Horných Orešian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín a miesto:

28. september 2019 (sobota) o 09:00, kultúrny dom v Rastislaviciach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program turnaja:

08:30 - 09:00 hod. - prezentácia hráčov

09:00 - 09:30 hod. - losovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja

09:30 - 15:00 hod. - súťaž dvojhry v skupinách

11:00 - 12:00 hod. - obed (3 ks párky s horčicou, 2 ks chlieb) , dospelí si budú môcť párky,  nealko zakúpiť v bufete

15:00 - 16:00 hod. - súťaž dvojhry - vyraďovacia fáza (pavúk)

16:00 - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším

Rátajte prosím s harmonogramom, turnaj bude dlhšie trvať. Odhadovaná dĺžka turnaja je 6 - 7 hodín ! Časový program je iba informatívny. Organizátor, v prípade časového sklzu alebo podľa počtu prihlásených, môže zmeniť systém turnaja. Počas turnaja je zabezpečené občerstvenie pre hráčov, nie je zabezpečený bufet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategórie:

Deti od 6 do 12 rokov (ročník narodenia od 2013 do 2007) - maximálny počet hráčov - 16

 • Deti, ktoré v tomto kalendárnom roku nepresiahnu vek 12 rokov
 • Deti, ktoré majú v tejto chvíli 12 rokov a dosiahnu v tomto kalendárnom roku vek 13 rokov sa musia prihlásit do kategórie Mládež od 13 do 15 rokov.

Mládež od 13 do 15 rokov (ročník narodenia od 2006 do 2004) - maximálny počet hráčov - 16

 • Mládež, ktorá v tomto kalendárnom roku nepresiahne vek 15 rokov
 • Deti, ktoré majú v tejto chvíli 15 rokov a dosiahnu v tomto kalendárnom roku vek 16 rokov sa musia prihlásiť do kategorie Mládež od 16 do 18 rokov.

Mládež od 16 do 18 rokov (ročník narodenia od 2003 do 2001) - maximálny počet hráčov - 10

 • Mládež, ktorá v tomto kalendárnom roku nepresiahne vek 18 rokov
 • Deti, ktoré majú v tejto chvíli 18 rokov a dosiahnu v tomto kalendárnom roku vek 19 rokov nemôžu hrať na turnaji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny:

 • Kategória deti od 6 do 12 rokov - prví traja najlepší získajú poháre + vecné ceny
 • Kategória mládež od 13 do 15 rokov - prví traja najlepší získajú poháre + vecné ceny
 • Kategória mládež od 16 do 18 rokov - prví traja najlepší získajú poháre + vecné ceny

Víťazi musia byť prítomní na vyhlásení výsledkov, inak strácajú nárok na odmenu !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém turnaja:

Malo by sa hrať podľa 2 - stupňového modelu:
1. ZÁKLADNÉ SKUPINY: Deti hrajú v 2 základných skupinách na dvoch stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude maximálne 8 hráčov), na dva víťazné sety. Mládež hrá v 2 základných skupinách na dvoch stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude maximálne 8 hráčov), na dva víťazné sety. O víťazoch v základných skupinách rozhodnú tieto kritéria:

 • 1. najvyšší počet získaných bodov
 • 2. najvyšší počet vyhratých setov
 • 3. najmenší počet prehratých setov
 • 4. vzájomné zápasy

2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK): Do vyraďovacej fázy postupujú:

V kategórií DETI - prví štyria z každej skupiny - spolu 8 hráčov pôjde do pavúka.

V kategórií MLÁDEŽ - prví štyria z každej skupiny - spolu 8 hráčov pôjde do pavúka.

Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety, v prípade väčšieho časového sklzu za bude hrať na dva víťazné sety.

V prípade menšieho počtu prihlásených si usporiadateľ vyhradzuje právo na úpravu systému.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlášky:

Záujemci sa musia vopred prihlásiť (cez online registráciu, emailom (v.skandik@centrum.sk) alebo telefonicky (+421/915 756 625), nakoľko počet hráčov na turnaji je limitovaný. Po prihlásení cez online registráciu Vám príde email o potvrdení registrácie, následne sa vaše údaje do 24 hodín zobrazia aj v zozname prihlásených. Treba však registráciu záväzne potvrdiť najneskôr do 26. septembra 2019 do 24:00, inak registrácia prepadá v prospech ďalšieho hráča!

Prihlásiť je možné aj cez prihlasovací formulár na tomto linku - https://stolnotenisovyturnaj.eu/terminy-turnajov/september-2019/28-09-rastislavice/prihlasovanie-na-turnaj

Vyhlásenie:

Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať stolnotenisový turnaj a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu osobných veci. Účastník turnaja je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:

Ešte predtým ako prejdete na prihlasovací formulár, podrobne si prečítajte podmienky účasti:

Turnaj je určený výhradne deti, ktoré nehrajú a predtým nehrali súťažne stolný tenis. Môžu sa prihlásiť deti a mládež z Bolerázu ako i hráči zo širokého okolia. Súťažia spoločne dievčatá a chlapci.

Turnaja sa nemôžu zúčastniť:

 • Deti a mládež, ktoré hrajú alebo hrali súťažne a majú alebo mali licenciu.
 • Deti a mládež, ktoré v nehrajú súťažne a majú alebo mali licenciu.

Turnaj je určený pre začínajúcich hráčov, deti a mládež hrajúcich v školských krúžkoch, preto prosím neprihlasujte deti, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky účasti. Budeme striktne dbať na dodržiavenie stanovených pravidiel !!! Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč diskvalifikovaný a vylúčený z turnaja. Ak nespĺňate podmienky účasti, neprihlasujte sa prosím, tento turnaj nie je určený pre vás. Ak spĺňate podmienky, nech sa páči, prihláste sa prosím :-)))

Online registrácia - kliknite sem !!!

Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - kliknite sem !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie:

Vážení účastníci detského turnaja. Na tomto podujatí v priestoroch sa budú vyhotovovať obrazové snímky (fotografia) a obrazovo - zvukové záznamy (kamerový záznam) za účelom prezentácie, marketingové a mediálne účely. Vstupom do tohto priestoru dávate súhlas organizátorom stolnotenisového turnaja v Boleráze, na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu sa treba obrátiť na člena organizačného výboru. Súhlas je daný na dobu neurčitú - aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Škandík Vladimír
email:
v.skandik@centrum.sk

tel: +421/915 756 625

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štartové:

Pre účastníkov turnaja 2 € (platí sa pri prezentácii na mieste) - v cene je občerstvenie:

 • pečené kura s ryžou
 • nealkoholické nápoje
 • stôl so sladkosťami a ovocím

Na tejto akcii bude zabezpečený bufet (párky,  chipsy, horalky, káva, nealko....).

Tešíme sa na Vašu účasť !!!